วิธีการนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญของผู้ที่ต้องซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์

วิธีการนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญของผู้ที่ต้องซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์
หรือผู้ที่ต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนควรจะรู้ เพราะนอกจากจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้สะดวกมากขึ้น
และยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย

1. นั่งซ้อนท้ายโดยที่ไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่
2. ใช้หัวเข่าแนบกับสะโพกของผู้ขับขี่ไว้ เพื่อเวลาเบรกจะได้ใช้หัวเข่าหนีบกับสะโพกของผู้ขับขี่
เพราะจะช่วยต้านแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเบรก ไม่ให้น้ำหนักตัวของผู้ซ้อนไปกดลงที่ผู้ขับขี่โดยทั้งหมด
3. ไม่ควรเอามือไปกดไว้ที่หลังของผู้ขับขี่ เพราะจะทำให้ผู้ขับขี่ต้องรับแรงกดของมือ และอาจทำให้การควบคุม
รถมอเตอร์ไซค์ลำบากมากยิ่งขึ้น
4. ผู้ซ้อนท้ายไม่ควรจับบาร์ท้ายเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาจทำให้หงายหลังเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์ออกตัวเร็วๆ
และยังเป็นการถ่ายเทน้ำหนักที่ไม่มีความสมดุลอีกด้วย ส่งผลให้การควบคุมรถในการขับขี่ยากยิ่งขึ้น
5. เวลารถเข้าโค้งให้ คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ ไม่ควรเกร็งหรือฝืนตัว เพราะจะทำให้การบังคับรถ
ในการเข้าโค้งได้ลำบากมากขึ้น
ที่มา: Honda Motorcycle Thailand
Share on Google Plus