การดูแลเครื่องยนต์ เกียร์ออโต้

ในส่วนของเครื่องยนต์นั้น การดูแลรักษาก็เหมือนกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะทั่วไป
เช่น การตรวจเช็คระยะห่างของวาล์วม การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,
การทำความสะอาดที่กรองอากาศ เป็นต้น อีกส่วน คือ ระบบขับเคลื่อน
ซึ่งแตกต่างไปจากรถที่ใช้โซ่ เพราะในชุดสายพาน จะมีกลไกลการทำงาน ที่ต้องดูแลรักษาพอๆกับเครื่องยนต์ของรถยนต์เลยทีเดียว สิ่งที่ต้องดูแลเพื่อให้รถมอเตอร์ไซค์คันเก่งของคุณ อยู่กับคุณ ไปนานๆ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจาก...
  • ไส้กรองอากาศ ชุดสายพาน ให้ทำความสะอาดทุกๆ 3,000 กม.
  • สวิงอาร์ม ตรวจสอบการหลวมคลอน และควรอัดจาระบี ทุกๆ 24,000 กม.
  • ตรวจการรั่วซึมของน้ำมันเฟืองท้ายเมื่อครบ 1,000 กม./แรก และทุกๆ 3,000 กม.
  • เปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเมื่อครบ 1,000 กม. และทุกๆ 10,000 กม.

Share on Google Plus