แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน ชุดปัจจุบัน


1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร
ตอบ กล้ามเนื้อเกร็ง

2. เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุด มีชื่อเรียกว่าอะไร
ตอบ โวลต์มิเตอร์

3. ข้อใดไม่ใช่การไบอัสทรานซิสเตอร์
ตอบ ไบอัสคู่

4. จากรูปมีค่าความจุเท่าใด
ตอบ 70

5. ขดลวดอาเมเจอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีหน้าที่อะไร
ตอบ สร้างอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า

6. ความเร็วของมอเตอร์ไฟตรงขึ้นอยู่กับอะไร
ตอบ ปรับแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์

7. ปัจจุบันใช้การควบคุมมอเตอร์ด้วยวงจรอะไร
ตอบ วงจรพัลซ์วิธมอดูเลเตอร์

8. ไดโอตชนิดใดที่ใช้ในวงจรรักษาแรงดันไฟฟ้า
ตอบ ใช้ในงานแหล่งจ่ายกำลัง

9. Clapper Relay เป็นชื่อของรีเลย์ชนิดใด
ตอบ อาร์เมเจอร์รีเลย์

10. การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมอุปกรณ์ใดๆ จะต้องต่อแบบใด
ตอบ ต่อแบบอันดับ

11. เครื่องวัดไฟฟ้าสามารถบ่ายเบนเข็มมัลติมิเตอร์ได้เกิดจากสาเหตุใดๆ
ตอบ จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านตัวต้านทาน

12. เครื่องวัดไฟฟ้าเกิดแรงบิดอยู่ 3 แบบคืออะไรบ้าง
ตอบ บ่ายเบน, บิดควบคุม, บิดแดมพ์

13. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้การขยายย่านวัดโดยการต่อแบบใด
ตอบ แบบขนาน

14. การตรวจสอบคาปาซิเตอร์ สามารถใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบได้โดย
ตอบ ทำการตั้งย่านวัด R×10 เข็มจะขึ้นค่อยๆลง

15. ก่อนการทำการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ตกคร่อมโหลด ต้องทำสิ่งใดก่อนจะปฏิบัติ
ตอบ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า

16. ทำการวัดค่าแรงดันที่ตกคร่อมตัวต้านทาน 100 โอห์ม แหล่งจ่าย 15V ต้องปรับย่านวัดที่ย่านใด
ตอบ ปรับย่านวัด DCV

17. ในการทดสอบตัวเก็บประจุโดยใช้โอห์มมิเตอร์ทำการวัดค่าผลปรากฏว่าเข็มของโอห์มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลย จะสรุปว่าตัวเก็บประจุตัวนั้นเป็นเช่นไร
ตอบ ตัวเก็บประจุขาด

18. ข้อใดไม่ใช่ค่าพื้นฐานที่มัลติมิเตอร์สามารถทำการวัดได้
ตอบ วัดค่ากระแสไฟสลับ

19. การวัดค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทาน จะต้องนำมัลติมิเตอร์มากระทำในลักษณะใด
ตอบ ต่อขนานกับโหลด

20. วงจรอนุกรมประกอบด้วย R1 = 5 , R2 = 3  อยากทราบว่า R3 จะต้องมีค่าเท่าใดจึงจะทำให้ วงจรมีค่าความต้านทานรวมเป็น 18
ตอบ 10
Share on Google Plus