การขึ้นเช็ค ที่เป็นสกุล USD มี 2 แบบ ตามที่ผมเข้าใจ และการเลือกขึ้นเช็คกับธนาคารที่เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด

ระบบการเรียกเก็บตราสารต่างประเทศมี 2 แบบครับ

1. Advanced First เอาเงินเข้าบัญชีก่อน ส่งตราสารไปเรียกเก็บในระบบ Cash
Letter (คือส่งแต่หมายเลขเช็คและจำนวนเงินไปก่อน) ตราสารรวบรวมไว้เยอะๆ แล้ว
ค่อยส่งไปทีเดียวแบบนี้ค่าธรรมเนียมถูก (203 บาทเอง แต่ก่อน 153 บาทด้วย)

2. Collection First ส่งตราสารไปเรียกเก็บก่อน ส่งทีละใบ เมืองนอกจ่ายเงินมาก่อน
แล้วค่อยเอาเงินเข้าบัญชี แบบนี้ค่าธรรมเนียมแพง ($32)
ถามว่าทำไมธนาคารไม่ใช้วิธี Advaced First ล่ะ ค่าธรรมเนียมถูกดี ก็ขอตอบว่า
การทำ Advance ในภาษาธนาคารคือการให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง หากเอาเงินเข้า
บัญชีไปแล้ว ตราสารนั้นเก็บเงินไม่ได้ (หรือที่เรียกง่ายๆว่า เช็คเด้ง) จะทำยังไงดีเพราะต้องเรียกเงินคืนจากลูกค้า
ถ้าลูกค้าไม่คืนธนาคารก็เสียหาย ดังนั้นการทำ Advance จึงจำเป็นต้องให้กับลูกค้าที่เชื่อถือได้
(พูดง่ายๆ คือไม่เบี้ยว และมีเงินคืนหากเช็คนั้นเด้ง) เท่าที่พบจะใช้กับพวกลูกค้าที่รอรับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
หรือเป็นลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร เป็นต้น

ทีนี้ถ้ากรณีลูกค้าทั่วๆไป ประเภท Walk In หลายสาขา และบางธนาคารหัวใสใช้วิธี
ลูกผสม คือส่งเรียกเก็บในระบบ Cash Letter ก่อนแต่เก็บเงินลูกค้าแบบ Collection และ
นำเงินเข้าบัญชีหลังจากทราบผลการเรียกเก็บ เพราะเท่าที่ทราบการส่งตราสารเรียกเก็บต่างประเทศ
(ที่ไม่ใช่ระบบ Cash Letter) มีค่าใช้จ่ายสูงถึง $32 ต่อฉบับ โดยแบ่งให้ธนาคารไทย $10 และ
ธนาคารเจ้าของตราสาร $22

ถ้าธนาคารไหนหรือสาขาไหน เล่นแบบซื่อๆ ถ้าเงินในตราสารไม่เยอะ เขาก็จะไม่รับ
เพราะต้องส่งเรียกเก็บแบบ Collection ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงถึง $32 ต่อฉบับ

แต่ถ้าธนาคารไหน/สาขาไหน กล้าเสี่ยง คุณก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียมแค่ 203 บาท
เพราะเช็คจะถูกส่งเรียกเก็บแบบ Advance โดยเงินจะเข้าบัญชีของคุณทันที แต่
อาจจะถูกอายัดไว้ก่อนกันเหนียว ไว้ทราบผลการเรียกเก็บแล้วค่อยถอนอายัด

แต่ถ้าธนาคารไหน/สาขาไหน หัวใส พลิกแพลงเก่ง ก็อาจเก็บค่าธรรมเนียม $10/ฉบับ
แทน และคุณต้องรอผลการเรียกเก็บเงินก่อนถึงได้เงินเข้าบัญชี โดยปกติก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์
(อันนี้คือระบบ Cash Letter ถ้าแบบส่งเช็คไปจริงๆนี่ จะใช้เวลาราวๆ 4-5 อาทิตย์)

ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล : pantip.com และคุณ Knight สมาชิกพันทิพ ด้วยครับ

ซึ่ง ธนาคารที่ผมแนะนำในการเอาเช็คไปขึ้น และค่าธรรมเนียมถูกๆ ที่ไม่เกิน 203 บาท
มีทั้งหมด 3 ธนาคาร ที่ผมทราบตอนนี้คือ
กรุงศรี
กรุงไทย
และ ทหารไทย
ส่วนอีก 1 แบงค์ที่แพงมาหน่อย แต่สาขาเยอะใน กทม. ก็ กรุงเทพเลยครับ จบที่ 303 บาท
มาดูรายละเอียดกันครับ
กรุงศรี (BAY)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ยินดีรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศของทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดๆ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า

สกุลเงิน:
USD / EUR / GBP/ JPY / AUD / CAD / CHF / NZD

ค่าธรรมเนียม: 
150 บาทต่อฉบับ
ค่าอากรแสตมป์ 3.00 บาทต่อฉบับ

เอกสารประกอบ: 
บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
สาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินที่ให้บริการรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ
ทุกสาขา และสำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน ทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขานราธิวาส)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2296 2900 – 4, 0 2296 4888
e-mail : ced@krungsri.com
Call 1572
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.krungsri.com/th/consumer-detail.aspx?did=114&sub=true
กรุงไทย (KTB)
ลักษณะบริการ
รับซื้อเช็คเดินทางโดยสามารถรับเงินสดได้ทันที
รับซื้อตั๋วเงินต่างประเทศประเภทอื่นๆ ได้แก่ ดราฟต์ เช็ค มันนี่ออเดอร์ ตั๋วเงินต่างประเทศที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (United States Treasury Check)  ธนาณัติของไปรษณีย์ประเทศสหรัฐอเมริกา (United State International Postal Money Order) ฯลฯ โดยนำเงินเข้าบัญชีก่อนทราบผลการเรียกเก็บ

เงื่อนไขการให้บริการ
ลูกค้าต้องนำมาขายด้วยตนเองตามที่ระบุหน้าตั๋ว
ลูกค้าต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
เช็คเดินทางฉบับละ 30.00 บาท และค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท
ตั๋วเงินประเภทอื่น ๆ ฉบับละ 200.00 บาท และค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท
ค่าใช้จ่ายของธนาคารต่างประเทศ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร. 0-2208-3606-7, 3627-8
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาใกล้บ้านท่าน
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.ktb.co.th/ktb/th/product-detail-precious.aspx?product=fpbvyVkDuIMfYrMCZWd1og%3D%3D&type=s
ทหารไทย (TMB)
บริการรับซื้อตราสารทางการเงินต่างประเทศ (Clean Bills Purchased)
ลักษณะิบริการ
รับซื้อเช็คเดินทางโดยสามารถรับเงินสดได้ทันที
รับซื้อตราสารทางการเงินต่างประเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ดราฟท์ แคชเชียร์เช็ค เช็ค มันนี่ออเดอร์ ฯลฯ โดยนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินให้ก่อนทราบผลการเรียกเก็บ

เงื่อนไขการให้บริการ
เป็นลูกค้าชั้นดีซึ่งมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
เช็คเดินทางฉบับละ 150.00 บาทและค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท
ตราสารทางการเงินต่างประเทศประเภทอื่น ๆ ฉบับละ 200.00 บาทและค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3.00 บาท

ข้อกำหนด
กรณีแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ 50,000.00 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2299-2032, 0-2242-3427
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tmbbank.com/personal/foreign-exchange/foreign-exchange/clean-bills-purchase-collection.php
กรุงเทพ (BBL)
ประเภทของเช็ค/ดร๊าฟท์
ดร๊าฟท์หรือเช็คต่างประเทศสั่งจ่ายในนามของท่าน วัตถุประสงค์เพื่อ
จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากธุรกิจตัวแทนขายสินค้า (Affiliate Marketing)
ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าคอมมิชชั่นจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นเช็คส่วนตัว)
จ่ายเงินปันผลจากการลงทุน หรือเงินตอบแทนจากบริษัทประกันภัย
จ่ายเงินคืนภาษีจากบริษัท
จ่ายค่าแรงการทำงานในโครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล (สำหรับนักศึกษา)

เอกสารที่นำไปติดต่อธนาคาร
ดร๊าฟท์หรือเช็คต่างประเทศ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง
สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ได้รับเงินเข้าบัญชีรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอผลการเรียกเก็บเช็คต่างประเทศนาน 30-45 วัน
ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อฉบับ เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ

อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรับซื้อเช็คต่างประเทศ ฉบับละ 300 บาท บวกอากรแสตมป์ 3 บาท เท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร. 1333 และสาขาของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ

หมายเหตุ: ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติตามคุณสมบัติของผู้ใช้บริการและประเภทของ
ตราสารฯ แล้วแต่กรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.bangkokbank.com/BANGKOKBANKTHAI/PERSONALBANKING/DAILYBANKING/CURRENCYEXCHANGE/Pages/ForeignChequesDraftsBuyingService.aspx

** บทความนี้ผมเก็บไว้อ่านเองด้วยครับ เนื่องจากมีการรับเช็คเป็น USD จึงเก็บไว้อ่านใน BLOG เพื่อหาอ่านได้ง่าย **
Share on Google Plus