แนวข้อสอบพร้อมเฉลย กฟภ. ภาคสอบวิชา ความรู้ทางช่างไฟฟ้า

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย กฟภ ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ข้อสอบเก่า กฟผ ปี 2557 ความรู้ทางช่างไฟฟ้า สุ่มตัวอย่างมา 50 ข้อ
1. สายไฟที่ใช้อยู่ตามบ้าน  เรียกว่า
ตอบ สาย  พี  วี   ซี

2. สาเหตุธรรมดาๆ ที่ทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้น  คือข้อใด
ตอบ สายไฟฟ้ากระทบกัน

3. ถ้าความต้านทานของวงจรไฟฟ้ามากขึ้น  กระแสในวงจรจะเป็นอย่างไร
ตอบ น้อยลง

4. หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ประโยชน์อย่างไร
ตอบ ให้แสงสว่างในอาคาร

5. ในการต่อสายไฟ มีสิ่งที่สำคัญควรจำไว้คือ
ตอบ ต้องใช้เทปพันที่หัวต่อ

6. เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออกจากกระจุ๊บหลอด  กระจุ๊บหลอดเปล่าๆ ยังคงมี
ตอบ แรงดันไฟฟ้า

7. การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า  ต่อดังนี้
ตอบ ต่อคร่อมกับงาน

8. การต่อเซล  2 เซลอย่างขนาน  หมายถึงการเอา
ตอบ ขั้วบวกต่อขั้วบวก  และขั้วลบต่อขั้วลบ

9. วีธีป้องกันอันตรายจากการเกิดวงจรลัดควรทำอย่างไร
ตอบ ต่อฟิวส์กับวงจร

10. ขนาดของสายที่วัดไว้มีมีตัวเลขมากแสดงว่าสายลวดนั้นมีขนาด
ตอบ เล็ก

11. กรดที่ใช้เติมหม้อแบตเตอรี่เป็นกรด
ตอบ กำมะถันอย่างเจือจาง

12. ถ่านไปฉาย  2 ชุด ๆ ละ  6 ก้อนต่อขนานกัน  จะได้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์
ตอบ ไม่มีคำตอบ

13. ลวดไฟฟ้าที่ใช้พันมอเตอร์หรือเยนเนอเรเตอร์  เป็นลวดที่หุ้มด้วยฉนวนชนิดหนึ่งเรียกว่า
ตอบ วานิชเคมบริช

14. แบตเตอรี่ที่ต่ออันดับกัน  จะมีผลทางไฟฟ้าเกิดขึ้น  คือ
ตอบ โวลเตดเพิ่มขึ้น

15. หลอดฟลูออเรสเซนต์
ตอบ มีไส้ที่หัวหลอดทั้งสองข้าง

16. ความต้านทาน  2 ตัวมีค่าเท่ากัน  ต่อขนานกัน  ความต้านทานรวมจะ
ตอบ น้อยลง

17. มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ไฟฟ้า เป็นเครื่องทำให้
ตอบ เกิดพลังงานกล

18. อะตอมที่มีประจุไฟฟ้าลบถือได้ว่ามี
ตอบ อิเลคตรอนมากเกินไป

19. ความต้านทาน  2 ตัว  ต่ออันดับกัน   ความต้านทานรวมจะ
ตอบ มากขึ้น

20. โทมัส  เอดิสัน   เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้าง
ตอบ หลอดไฟฟ้า

21. ขดลวดสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง  มีแรงเคลื่อนตกคร่อม  220  โวลต์
ตอบ 55 โอห์ม

22. ไฮโดรมิเตอร์ใช้วัด
ตอบ ความถ่วงจำเพาะ

23. จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อให้กระแส  5 แอมแปร์  ไหลผ่านเตารีดไฟฟ้า ซึ่งมีความต้านทาน  44 โอห์ม
ตอบ 10 แอมแปร์

24. อนุภาคที่เล็กที่สุด  ซึ่งประกอบกันเป็นอะตอมคือ
ตอบ โปรตอนและอิเลคตรอน

25. เขื่อนไฟฟ้าน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ตั้งอยืที่จังหวัดใด
ตอบ ตาก

26. เซลไฟฟ้า  3  เซลต่อขนานกัน  แต่ละเซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  1.2  โวลต์  และมีความต้านทานภายใน  0.06  โอห์ม  จงหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานภายนอก  0.1  โอห์ม
ตอบ 10 แอมแปร์

27. ความต้านทานของขดลวดมอเตอร์มีค่า  30 โอห์ม   ต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า  115โวลต์จงหากระแสที่ไหลในขดลวดนี้
ตอบ 3.83 แอมแปร์

28. แอมมิเตอร์ใช้วัด
ตอบ กระแสไฟฟ้า

29. บาลาสท์ของหลอดฟลูออเรสเซ็นต์  ชนิด  40  วัตต์  ให้แรงเคลื่อน  110  โวลต์ทำหน้าที่
ตอบ เพิ่มแรงเคลื่อนให้สูง

30. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น
ตอบ เตารีดไฟฟ้า

31. มิเตอร์ที่วัดไฟฟ้าตามบ้าน  ใช้วัดอะไร
ตอบ พลังงานไฟฟ้า

32. ใช้ลวดอะไรในเตารีดไฟฟ้า
ตอบ นิโครม

33. การต่อหลอดแสงสว่างภายในบ้านโดยใช้สวิทช์  เปิด  ปิด  ต้องต่อสวิทช์กับหลอดโดย
ตอบ ต่ออันดับกับหลอด

34. สาเหตุที่ต้องใช้โลหะที่มีจุดหลอมตัวต่ำทำฟิวส์  ก็เพราะ
ตอบ วงจรไฟฟ้าขาดได้ง่าย

35. เซลถ่านไฟฉาย   5   เซล  แต่ละเซลมีแรงเคลื่อน  1.5   โวลต์  และมีความต้านทานภายในเซลละ  0.1  โอห์ม  ต่อกันเป็นอันดับ  จงหาแรงเคลื่อนทั้งหมดของแบตเตอรี่
ตอบ 6 โวลต์

36. คอนเดนเซอร์  มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้า  คือ
ตอบ เก็บประจุไฟฟ้า

37. หลอดไฟฟ้าใช้กับไฟ  110  โวลต์  มีกระแสไหลผ่าน  1   แอมแปร์   เป็นเวลา  200  ชั่วโมง   ค่าไฟยูนิตละ  60   สตางค์  จะต้องเสียค่าไฟฟ้าเท่าใด
ตอบ 13.20   บาท

38. ไดนาโม   คือ
ตอบ เครื่องมือสำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

39. มอเตอร์  คือ
ตอบ เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล

40. กฎมือขวาของเฟลมมิง   นิ้วหัวแม่มือจะชี้
ตอบ ทิศทางที่ตัวนำเคลื่อนที่

41. ไมเคิล  ฟาราเดย์   เป็นคนชาติใด
ตอบ อังกฤษ

42. หลอดไฟฟ้าขนาด  100  แรงเทียน  บรรจุด้วยแก๊ส
ตอบ ไนโตรเจน

43. หลอดฟลูออเรสเซ็นท์  บรรจุด้วยธาตุ
ตอบ ปรอท

44. ความต้านทานของเซลไฟฟ้า  เรียกว่า
ตอบ ความต้านทานภายใน

45. เซล  3 เซล  ต่อกันอย่างขนาน  แต่ละเซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในเท่ากัน  แรงเคลื่อนไฟฟ้าของทั้ง  3  เซล  จะเท่ากับเท่าใด
ตอบ แรงเคลื่อนของเซลเซลเดียว

46. กระดิ่งไฟฟ้าที่ใช้กันตามบ้าน  ภายในกระดิ่งมี
ตอบ แม่เหล็กไฟฟ้า

47. สายไฟแรงสูงที่ติดตั้งบนเสาเหล็กสูงจากเขื่อนน้ำตกต่างๆ  มายังสถานีย่อย ทำด้วยโลหะใด
ตอบ อลูมิเนียม

48. ถ่านไฟฉาย เป็นเซล
ตอบ เลอคลังเซ  ชนิดแห้ง

49. วัสดุบางชนิดเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี  เพราะเหตุใด
ตอบ มีฟรีอิเลคตรอนมาก

50. แม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจาก
ตอบ ปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลเข้าไปขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก
Share on Google Plus