เส้นทางกรุงเทพฯ-อ.สวนผึ้ง ต้อนรับบรรยากาศต้นฤดูหนาว

"Ducati Travel Experience (Day Trip)" วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
เส้นทางกรุงเทพฯ-อ.สวนผึ้ง ต้อนรับบรรยากาศต้นฤดูหนาว
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับทีม DRE Instructors เปิดประสบการณ์และทักษะการขับขี่
ในรูปแบบการท่องเที่ยว *สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร DRE จากทาง Ducati Thailand
แล้วเท่านั้น(รับสมัครจำนวนจำกัด 15 คัน)
สนใจร่วมเดินทางไปกับเรา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายการตลาด โทร. 02-513-9999 ต่อ 105,108
ที่มา: Ducati Thailand
Share on Google Plus