ประโยชน์ของ หมุดถนน คืออะไร?

เป็นเรื่องปกติชินตาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารมอเตอร์ไซค์ กับการเห็น อุปกรณ์ ทรงเหลี่ยมบ้าง
กลมบ้าง สะท้อนแสง หรือมีไฟเวลากลางคืน อุปกรณ์นี้มีชื่อว่า “หมุดถนน”
ประโยชน์คือ แบ่งเขตถนน และสะท้อนแสงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพิ่มความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ
แต่ทราบหรือไม่ว่าถ้าขับขี่โดยไม่ระมัดระวังเจ้าหมุดนี้ ก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ยกตัวอย่าง
กรณีฝนตกรถติด ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ จะหาช่องทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายให้ไวที่สุด
โดยการซอกแซกไปตามช่องต่างๆ หรือขับรถแซงคันข้างหน้า ถนนบางแห่งจะมีหมุดติดอยู่ข้างถนน
หรือกลางถนน การขับไม่ระมัดระวังอาจทำให้รถลื่นล้ม เกิดอุบัติเหตุได้
ดังนั้นในการขับขี่ทุกครั้งควรเคารพกฎจราจร มีสติและไม่ประมาท เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทาง
ที่มา: Honda Motorcycle Thailand
Share on Google Plus