Idling Stop System นั้นดีอย่างไร?

ระบบ Idling Stop System นั้น มีหลักการทำงานโดยอาศัยกล่อง
Engine Control Unit (ECU) ซึ่งเป็นสมองกลที่ประมวลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ
เพื่อสั่งการให้เครื่องยนต์หยุดทำงานชั่วขณะ และสั่งการให้เครื่องยนต์กลับมาทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อมีการบิดคันเร่ง
โดยในระหว่างที่ Idling Stop ทำงาน จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ ดังนั้น
จึงมีสัญญาณไฟแจ้งเตือนบนหน้าปัดเพื่อให้ทราบถึงสถานะการทำงานของระบบ
ดังนั้น เมื่อมีการใช้เทคโนโลยี Idling Stop System นี้ จะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง
และมีเสียงเงียบ ช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ที่มา: Honda Motorcycle Thailand
Share on Google Plus