UPDATE!! ข้อมูลล่าสุด การปรับปรุงยกระดับคุณภาพชุดสวิทช์รีเลย์สตาร์ท

เรื่อง การปรับปรุงยกระดับคุณภาพชุดสวิทช์รีเลย์สตาร์ท
เรียน ท่านลูกค้า Honda BigWing ที่เคารพ
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า ใคร่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การอุปการะคุณและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ของทาง Honda BigWing มาโดยตลอด และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจผ่านผลิตภัณฑ์
และบริการหลังการขายอย่างสูงสุด บริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพรถจักรยานยนต์
อันเนื่องมาจากการตรวจสอบพบว่ารถบางคัน อาจเกิดปัญหาเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด เนื่องจากชุดสวิทช์รีเลย์สตาร์ทชำรุด

ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน ทางโชว์รูมและศูนย์บริการ Honda BigWing
จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านนำรถเข้าทำการตรวจเช็คล็อตการผลิตของชุดสวิทช์รีเลย์สตาร์ท
เพื่อตัดสินว่าต้องทำการเปลี่ยนชุดสวิทช์รีเลย์สตาร์ทตัวใหม่หรือไม่ หากอยู่ในล็อตการผลิตที่จะต้องเปลี่ยน
ทางศูนย์ฯ จะทำการเปลี่ยนชุดสวิทช์รีเลย์สตาร์ทตัวใหม่ให้กับท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยจะใช้เวลาในการปรับปรุงคุณภาพประมาณ 40 นาที
ท่านสามารถตรวจสอบเลขตัวถังของ ที่อยู่ในขอบข่ายของการปรับปรุงยกระดับคุณภาพได้จากตารางด้านล่างนี้
สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของรถตามตารางด้านล่าง ท่านจะได้รับการติดต่อจากโชว์รูมและศูนย์บริการ Honda BigWing
ที่ท่านได้ซื้อรถหรือที่ใกล้บ้านท่าน เพื่อเรียนเชิญและนัดหมายในการนำรถเข้าตรวจสอบและรับการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้โชว์รูมและศูนย์บริการ Honda BigWing อาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการนัดหมายท่านลูกค้าได้ครบทั้งหมด
จึงกราบขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ, โชว์รูม และศูนย์บริการ Honda BigWing
จะเร่งแก้ไขปัญหาข้างต้นให้กับลูกค้าทุกท่านโดยเร็ว เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าทุกท่าน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ฮอนด้าได้ยึดมั่นมาโดยตลอด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และกราบขออภัยในความไม่สะดวก
ที่มา: Honda BigBike
Share on Google Plus