ทิศทางของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ ในทัศนะของ BOB KAY ผู้อำนวยการ INDRUSTRY VETERAN & V-TWIN แห่ง AIMEXPO

Bob Kay ผู้อำนวยการ Indrustry Veteran & V-Twin แห่ง AIMExpo ก็ได้ให้ทัศนะเมื่อถูกถามถึงด้านความเป็นไปของอุสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มคนที่เรียกว่า Millennials หรือประชากรยุค 1980 -2000 ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าถึงแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์อย่างมากแต่ด้านกำลังในด้านการซื้อก็เริ่มลดลงแล้ว อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการซื้อขายของพวกเขานั้นยากที่จะเปลี่ยนแปลง มีการขายรถที่ถือครองอยู่เพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่เกิดขึ้นน้อยมาก แม้ว่าตัวเลขจะระบุได้ชัดเจนว่าพวกเขาคือแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจกระแสให้ก็ตาม แต่พวกเขากลับให้ความสนใจมอเตอร์ไซค์ที่สร้างกระแสนิยมอย่าง Harley Davidson และหันไปเลือกมอเตอร์ไซค์คัสตอมแนววินเทจเข้ามาใช้งานในการขี่สร้างสัมพันธ์กันของพวกเขาแทน  

ในส่วนของอุสาหกรรม มีบริษัทใหม่หลายๆแห่งรวมทั้งงานอีเว้นท์ต่างๆก็มีโครงสร้างที่อิงกับการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงขับจากกลุ่ม Millennials ที่ทำให้การสื่อสารแจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมกับประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้นรวมไปถึงการซื้อขามอเตอร์ไซค์กันเพื่อที่จะได้ใช้งานรถจากฝีมือของบิลเดอร์ที่พวกเขาชื่นชอบ แม้ว่ากำลังการซื้อของ Millennials กว่าคนยุค Baby Boomer หรือยุค GenXer ทั้งๆที่มีการศึกษาทำความเข้าใจกับมอเตอร์ไซค์มากกว่า พวกเขาจะศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์และโมเดลที่เป็นตัวเลือกของพวกเขา และที่สำคัญที่สุดคือพวกเขารู้ว่าควรจะจ่ายเงินให้กับอะไร ยิ่งบวกกับพฤติกรรมการใช้เวลาในชีวิตประจำวันไปกับอินเตอร์เน็ตด้วยแล้ว จึงมีการรับมือกับปัญหาเหล่านี้ด้วยการอาศัยสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึง Millennials อย่างจริงจัง แต่ถึงอย่างนั้นการยื่นข้อเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ตก็มักจะถูกปฏิเสธในทันทีหากข้อเสนอนั้นๆไม่ตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา และบริการ  

เมื่อคำนึงถึงข้อนี้ ข้อเสนอสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็คือข้อเสนอเพื่อการตอบสนองไลฟ์สไตล์ผ่านทางประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ง่ายทั้งการปรับแต่ง ฝึกฝน การรับรู้ของกลุ่มคนต่างๆ ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งการแข่งขันต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตจนกลายเป็นการปลุกกระแสนิยมให้มอเตอร์ไซค์มีอิทธิพลต่อต่อผู้คนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Millennials ก็ยึดติดกับสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงานจึงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตมากกว่าการถือครองทรัพย์สิน ดังนั้นเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดรวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงมีการออกแบบและผลิตพาร์ท OEM ให้มีความแตกต่างกัน ซึ่งการออกแบบให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่นี้ใหม่ถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับปัญหานี้ ข้อได้เปรียบของประชากรกลุ่ม Millennials นั้นมาคือการพิจารณาให้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ในขณะที่ประชากรกลุ่ม Baby Boomers มีปัญหากับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน จากการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างง่ายดายทำให้มุมมองชีวิตของแต่ละคนกว้างขึ้น ความหลากหลายของรสนิยมย่อมมีมากขึ้นไปด้วยและความหลากหลายเหล่านี้ก็คือข้อบ่งชี้ด้านพัฒนาการของมอเตอร์ไซค์และเป็นส่วนสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ โดยแต่ละแบรนด์ได้มีการร่วมมือกับบรรดาบิลเดอร์แถวหน้าเพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นที่มีต่อผู้ซื้อรวมไปถึงบรรดาหนักลงทุนที่ต้องการจะมีส่วนร่วมโดยตรงกับประชาคมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์นี้  

ปรากฏการณ์ อันมีความหลากหลายหรือเรียกได้ว่า “วัฒนธรรมการคัสตอม” ที่ว่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจนและบทบาทของเครื่อง V-Twin ที่เคยเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจมอเตอร์ไซค์นี้มาอย่างยาวนานจะค่อยๆลดลงแต่ยังคงเป็นประแสหลักที่ครองใจนักขี่อยู่เช่นเดิม และวัตถุประสงค์ของการจัด AIMExpo นี้ก็เพื่อนำเสนอทิศทางของอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ “วัฒนธรรมการคัสตอม” ใหม่นี้ให้กับแบรนด์ต่างๆ ผู้ผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์รวมทั้งบรรดาบิลเดอร์ได้รับรู้และเข้าใจพร้อมพัฒนาไปด้วยกัน
ที่มา: HD-Playground
Share on Google Plus