อัตราค่าโดยสารแท๊กซี่ ล่าสุด ( Service Rate )


ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก - 35 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 2 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 12 กิโลเมตรละ 5 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 12 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 5.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 20 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 6 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 40 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 60 ขึ้นไป ถึง กิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 7.50 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 80 ขึ้นไป กิโลเมตรละ 8.50 บาท

กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตรานาทีละ 1.50 บาท

เซอร์วิสชาร์จ
- กรณีเรียกใช้บริการผ่านศูนย์วิทยุสื่อสาร 20 บาท/เที่ยว
- กรณีเรียกจากท่าอากาศกรุงเทพ ณ จุดที่การท่าอากาศยานกำหนดไว้ 50 บาท/เที่ยว
หมายเหตุ : ค่าโดยสารดังกล่าวไม่รวมค่าทางด่วน ซึ่งผู้โดยสารต้องจ่ายเอง
Share on Google Plus