การทำดีนั้นทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2525
ดูคาติไทยแลนด์ อาสาพาผู้ใช้รถดูคาติ ย้อนรอยทำความดีบนเส้นทางที่พ่อเคยเสด็จมามอบชีวิตให้กับสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560

ในวันแแรก เรา “ขับเคลื่อนตามรอยพ่อ” ไปยังอำเภอกุยบุรี ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อปลูกป่า และทำโป่งเทียมให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวญพื้นที่แห่งนี้ ส่วนในวันที่ 2 เราจะทำภารกิจอะไรในการคืนประโยชน์กลับสู่สังคม และที่แห่งใดกันต่อ
Share on Google Plus