DUCATI 1199

ซุปเปอร์ไบค์แนวสปอร์ตสายพันธุ์อิตาเลียน
จากค่าย DUCATI
ที่หลายคนใฝ่ฝันถึง เปิดตัวในเมืองไทย
อ ย่ า ง ฮื อ ฮ า กั บ รู ป ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ข น า ด
เครื่องยนต์ 1199 ซีซี ที่ถือว่าค่อนข้างใหญ่
ให้พลังงานถึง 195 แรงม้า ที่ 10,750 รอบ /นาที
ภายใต้น้ำหนักตัวรถเพียง 164 กิโลกรัม
จัดว่าเป็นรถที่มีอัตราส่วนระหว่าง
แรงม้าต่อน้ำหนักที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้

เครดิต สันติ เย็นชื้น


Share on Google Plus