คำว่า “วิน” มาจากไหนกันนะ?

หลายๆ คน ที่เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ แล้วเคยสงสัยหรือไม่ว่าแท้จริงแล้ว คำว่า “วิน” มีที่มาจากไหน
ในบทความของ รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
ได้อธิบายเกี่ยวกับคำว่า วิน ไว้ดังนี้ “วิน” เป็นคำที่ใช้ทั่วไปและปรากฎบนสื่อแตกต่างกันไป
เช่น วินรถตู้ วินมอเตอร์ไซค์ ผู้คุมวิน เจ้าของวิน ฯลฯ
เป็นที่เข้าใจว่า วิน หมายถึง “สถานที่ของผู้ขับรถจักรยานยนต์ หรือรถตู้รับจ้าง มาจอดคอยรับผู้โดยสาร”
ซึ่งการจอดนั้นต้องเป็นการจอดอย่างเป็นระเบียบ ใครมาถึงก่อนจะได้จอดอยู่เป็นลำดับต้น ใครมาทีหลังจะได้จอดรอต่อๆ กันไป
รถที่เข้ามาจอดรอผู้โดยสารจึงเรียกว่า รถวิน ผู้ขับขี่รถรับจ้างจึงเรียกว่า ผู้ขี่รถวิน สถานที่จอดรถเลยเรียกว่า วิน
ซึ่งอาจเป็นที่สาธารณะ หรือที่ส่วนบุคคลก็ได้ โดยทั่วไปผู้ใช้บริการจะรู้ธรรมเนียมว่าจะต้องใช้บริการคันแรกก่อน
ขอบคุณข้อมูลจาก เช็คราคา.คอม
ที่มา: checkraka.com
Share on Google Plus