Engine Knock Control

การขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางท่องเที่ยวไปในต่างแดนหรือข้ามประเทศ รถจักรยานยนต์ของท่าน
ต้องมีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการต่างๆ ซึ่งอาจมีค่าออกเทนของน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำกว่ามาตรฐาน
ลูกสูบของเครื่องยนต์อาจเกิดการเคาะกับผนังกระบอกสูบ หรือเครื่องน็อคนั่นเอง ดังนั้นเครื่องยนต์ DVT
ของ Multistrada 1200 ใหม่จึงติดตั้ง Knock sensors เพื่อจับสัญญาณการน็อคของลูกสูบ
และปรับองศาการจุดของหัวเทียนให้ช้าลง (Retard) จนได้องศาการจุดที่เหมาะสมที่สุด
ทำให้ลูกค้าคลายกังวลในเรื่องของคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิง และเดินทางอย่างมีความสุข
ที่มา: Ducati Thailand
Share on Google Plus