Built in Liquid Cooled ระบบเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ระบบระบายความร้อน ถือเป็นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ทุกชนิด ถ้าความร้อนมีมากเกินไปก็จะเกิดความเสียหาย
ต่อชิ้นส่วนต่างๆ การระบายความร้อนจึงจำเป็น และมีผลเกี่ยวข้องในทางอ้อมกับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
Built in Liquid Cooled คือ ระบบเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ Built-in
ที่พัฒนาโดยการนำจุดเด่นของเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ และเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ
มารวมไว้ด้วยกัน ทำให้ได้เครื่องยนต์ที่มีขนาดกะทัดรัด ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติเด่นของระบบ Built-in Liquid Cooled
- เครื่องยนต์มีกำลังคงที่ ส่งผลให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้น และตอบสนองทุกการสั่งการขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์
- ขนาดเครื่องยนต์กะทัดรัด ทำให้มีพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์กว้างขวางขึ้น
- กำลังเครื่องยนต์คงที่ ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
และที่สำคัญระบบเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำนั้นมีอยู่ใน All New Click 125i

ที่มา: Honda Motorcycle Thailand
Share on Google Plus