ต่อพรบ + ภาษี มอเตอร์ไซค์

รถจักรยานยนต์ทุกขนาดภาษี ปีละ 100 บาท ถ้าเกินกำหนดค่าปรับ
ร้อยละ 1 ต่อเดือน
พรบ.รถจักรยานยนต์ เกิน 75 - 125cc ราคา 324บาท
เกิน 125 - 150cc ราคา 431บาท
เกิน 150cc ราคา 646บาท

ค่าตรวจสภาพรถ(ตรอ) ถ้าอายุครบ5ปี 60บาท

การต่อพรบต้องนำเล่มเขียว หรือถ้าไม่มี เป็นสำเนาไปก็ได้ครับ

Share on Google Plus