ขอเชิญสาวกคาวาซากิเข้าร่วมงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ เป็นครั้งแรกของโลก ! ! !

พ ล า ด ไ ม่ ไ ด้ ! ! !
ขอเชิญสาวกคาวาซากิเข้าร่วมงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
เป็นครั้งแรกของโลก พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์
ลาน Asiatique Sky ตั้งแต่ 10.00-20.00 น.
ที่มา: Kawasaki Motors Thailand
Share on Google Plus