เปิดลงทะเบียน MF Motorrad Race Academy ครั้งที่ 2 วันนี้หรือจนกว่าคนจะเต็ม

- กิจกรรมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
- รับเพียง 12 คันเท่านั้น
- เฉพาะ BMW S 1000 R หรือ S 1000 RR เท่านั้น
- ไม่จำเป็นต้องรถออกศูนย์
- ไม่จำเป็นต้องออก MF Motorrad
- กิจกรรม เต็มวัน 9.00 น ถึง 17.00 น
- สถานที่ สนาม Thailamd Circuit
- ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1,000 บาท รถออก MF Motorrad 500 บาท
- ราคานี้รวมค่าสนาม, ค่าครูฝึก, เครื่องดื่มและอาหารกลางวันแล้ว

สิ่งสำคัญที่คุณจะได้รับคือ
1. มิตรภาพ
2. ความปลอดภัยในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้น
3. ความมั่นใจในการขับขี่
4. การขับขี่ที่ถูกวิธี

ลงทะเบียนด่วนที่ Bank MF 081 755 9595
MF Motorrad พระราม2
No.1 Choice for your BMW Motorrad
Tel 034 425 891
Special Thanks
- Chai Racing Spec
- น้องArt Kittikan
- พี่สมัชญ์หฤษฏ์ ปิ่นพงศ์พันธ์
- พี่แท่น
- CK SPW
- MotoWish
ที่มา: MF Motorrad BMW
Share on Google Plus