"Ducati Hand-free ignition System"

อีกหนึ่งเทคโนโลยีอันชาญฉลาด ด้วยระบบกุญแจอิเลคทรอนิกส์ที่ ช่วยให้ท่านสะดวกในการสตาร์ทรถโดยไม่ต้องเปิด-ปิดสวิทช์กุญแจ
รวมถึงยังสามารถล็อคคอรถ เพื่อความปลอดภัย ความสะดวกสบายอีกที่เหนือกว่านี้ เพียงท่านพกพาชุดดอกกุญแจอิเลคทรอนิคไว้
กับตัวท่าน Ducati Hand-free ignition System ถูกติดตั้งอยู่ในรุ่น Multistrada และ Diavel
ที่มา: Ducati Thailand
Share on Google Plus