ยอดจำหน่ายรถยนต์สะสม 10 เดือนหืดขึ้นคอ 6.2 แสนคัน ส่วนสองล้อเครื่องเหยียบ 1.4 ล้านคัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายงานยอดจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในช่วง 10 เดือนแรกของปียังหืดจับ
หลังรถยนต์ทำยอดผ่านหลัก 6.2 แสนคันไปเล็กน้อย ส่วนรถจักรยานยนต์ยังไม่แตะ 1.4 ล้านคัน
สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
เปิดเผยยอดจำหน่ายรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2558 ว่ามียอดจำหน่ายสะสมรวม 621,740 คัน
ลดลงจากช่ววเดียวกันของปีที่ผ่านมา 13.6%

ขณะที่ตลาดรถจักรยานยนต์ก็มียอดจำหน่ายที่ลดลงเช่นเดียวกัน โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558
มียอดจำหน่ายรวมแล้ว 1,394,771 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4.5%

ทั้งนี้ เดือนตุลาคมทั้ง 2 ตลาดมียอดจำหน่ายที่ลดลง โดยรถยนต์ขายได้เพียง 67,908 คัน ลดลง 4.2%
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และรถจักรยานยนต์ขายได้ 118,516 คัน ลดลงไป 12.79% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

“ตลาดหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังคงชะลอตัว การเบิกจ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ราคาสินค้าเกษตรยังไม่ดีขึ้น อีกทั้ง การเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ
ของสถาบันการเงินจากหนี้ครัวเรือนที่ยังสูง”

อย่างไรก็ตาม การผลิตรถยนต์ในเดือนตุลาคมสามารถทำได้ถึง 165,381 คัน เติบโต 3.52% จากกการผลิต
รถกระบะรุ่นใหม่เพื่อส่งออกได้มากขึ้น ทำให้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558
มีจำนวนทั้งสิ้น 1,597,140 คัน เพิ่มขึ้น 1.84%

ขณะที่การผลิตรถจักรยานยนต์ยังหดตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนตุลาคมมีการผลิต 186,413 คัน
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 8.57% ทำให้ยอดการผลิตรวมมีเพียง 1,998,413 คัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ 1.83%
ที่มา: autospinn.com
Share on Google Plus