“ไฟ Immobilizer คืออะไร?”

หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า ไฟสีแดงที่กระพริบบริเวณหน้าปัทม์หลังจากปิดสวิตช์กุญแจนั้นคือไฟอะไร ซึ่งในรุ่น Diavel และ Multistrada จะมีการกระพริบของไฟดังกล่าวประมาณ 12 ชั่วโมงแล้วดับลง ส่วนในรุ่นอื่นๆ จะดับลงหลังจากผ่าน 12 หรือ 24 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับช่วงปีที่ผลิต
ไฟกระพริบนั้นคือ ไฟที่แสดงถึงระบบการป้องกันการงัดแงะจากวัสดุที่ไม่เหมาะสม หรือการจั้มสายไฟ รวมไปถึงการสตาร์ทรถโดยใช้กุญแจอื่นๆ ที่ไม่ใช่กุญแจประจำรถ

รถจักรยานยนต์ดูคาติใช้ระบบกุญแจฝังชิพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ถูกตั้งโปรแกรมไว้ เรียกว่า “Immobilizer” ดังนั้น หากเกิดการสตาร์ทเครื่อง โดยใช้กุญแจอื่น หรือไม่ใช่กุญแจประจำรถ รถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้ หรือหากเกิดกรณีการอ่านชิพของระบบดังกล่าวเกิดการขัดข้อง จะมีระบบการทำงานเสริมที่เรียกว่า PIN Code นั้นคือ ระบบ Immobilizer จะทำการประมวลผลกับกุญแจนั้นๆ โดยส่งและตอบกลับรหัสสลับกันไปมา เพื่อให้ทราบว่าเป็นกุญแจที่แท้จริงหรือไม่ แต่แค่เพียงในกรณีที่สตาร์ทรถชั่วคราวเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการโยนกุญแจ หรือควรระมัดระวังการตกหล่นของลูกกุญแจครับ
ที่มา: Ducati Thailand

Share on Google Plus