Make your own 1299 Superleggera suit sketch by Ducati SuMisura

Available exclusively for owners of the 1299 Superleggera bike.
การได้ครอบครอง Racing Suit ที่สมบูรณ์แบบที่สุด คือเอกสิทธิ์ที่เหนือระดับเฉพาะเจ้าของรถ 1299 Superleggera ทั้ง 500 คันทั่วโลกเท่านั้น


เพื่อที่สุดแห่งความสมบูรณ์แบบชุด Racing Suit จึงต้องเหมาะสมที่สุดสำหรับเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว สามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ภายใต้การตัดเย็บที่พิถีพิถัน ปราณีต และใส่ใจแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กน้อยอันส่งผลต่อความรู้สึกของผู้สวมใส่ขณะขับขี่

เริ่มจากการคัดสรรวัสดุหนังชั้นเยี่ยมอย่างใส่ใจ คำนึงถึงขนาดและสัดส่วนโดยละเอียดเพื่อพบตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่แถบสี จุดเชื่อมต่อ ข้อพับ การป้องกัน หรือแม้แต่รูระบายอากาศที่สอดรับกับลักษณะภูมิอากาศ จึงได้มาซึ่งความสบาย ปลอดภัย เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเมื่อสวมใส่ และรู้สึกคล่องตัวขณะขับขี่อย่างไรที่ติ
Share on Google Plus