แบรนด์ “Ducati” เป็นผู้นำและมีความโดดเด่นในเรื่องของงานออกแบบ โดยได้รับรางวัลในแวดวงศิลปะและการออกแบบระดับโลกหลายรางวัลด้วยกัน

ทางดูคาติไทยแลนด์จึง ได้ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ทางน้องๆนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบผลงาน "Ducati Design Contest"
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบให้แก่เยาวชนชาวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความรู้ในการออกแบบ
ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือประกอบอาชีพต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางน้องๆนักศึกษาจะต้องเข้าอบรมกับทางดูคาติไทยแลนด์ ทั้งประวัติความเป็นมา
อบรมการขับขี่ DRE รวมถึงการอบรมจากนักออกแบบรถดูคาติ จากประเทศอิตาลี เพื่อนำไปสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงาน
ในตอนนี้ได้ทีมผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการแข่งขันออกแบบผลงาน ประกาศผลเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ภายในงาน Ducati Showcase 2015 โดยทีมผู้ชนะเลิศจากการตัดสินของคณะกรรมการ
และจากผลโหวตของผู้เข้าร่วมงาน ได้รับรางวัลไปศึกษาและดูงานด้านดีไซน์ที่ประเทศอิตาลี
ที่มา: Ducati Thailand
Share on Google Plus