ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนTNT300s

เนื่องด้วยการปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนTNT300s ที่ได้แจ้งให้แต่ละศูนย์ติดต่อกับลูกค้าของแต่ละพื้นที่
แต่เนื่องด้วยมีหลายท่านได้ย้ายถิ่น หรือไม่สะดวกจากหลายๆ สาเหตุ ทำให้มีจำนวนผู้ตกค้างอยู่
ซึ่งอาจทำให้เกินระยะเวลาการประกันคุณภาพ จึงใครขอให้ชาว benelli รุ่น TNT300s
ตั้งแต่หมายเลขเครื่อง KW265MN000001 ถึง KW265MN001446 เข้ามาใช้บริการ
ดังนั้นทาง Benelli Thailand จึงช่วยประสานความสะดวกเพิ่มเติม ซึ่งสามารถติดต่อได้ทั้งศูนย์บริการที่ออกรถ
หรือติดต่อมาที่ Benelli Thailand
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
..............................................................................
Call Center : +668-6339-1092
ภายในเวลาทำการ :09.00 - 17.00 น.
ที่มา: Service Benelli Keeway - Thailand
Share on Google Plus