ดูคาติไทยแลนด์ จัดทริปขับขี่ท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

ดูคาติไทยแลนด์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดทริปขับขี่ท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
เยี่ยมชมวัดราชนัดดารามวรวิหาร และอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งรวบรวมความรู้ทางประวัติศาสตร์
ศิลปะ และวัฒนธรรม ของยุคกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มา: Ducati Thailand
Share on Google Plus