บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดรายการแข่งขัน kawasaki Endurance 3

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดรายการแข่งขัน kawasaki Endurance 3 ชั่วโมง
ซึ่งถือเป็นรายการส่งท้ายฤดูกาล 2015 ได้อย่างสวยงาม โดยการแข่งขันได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2558
ณ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต นครชัยศรี จ. นครปฐม มีผู้เข้าร่วมและสนใจลงแข่งขันจำนวนมาก ในปีนี้คาวสาซากิ
จัดรายการพิเศษมอบให้แก่สื่อมวลชนจัดรอบพิเศษขึ้น เพื่อให้นักบิดสื่อมวลชนได้ลงสู้ศึกพร้อมสร้างความสามัคคีในทีมแข่ง
ถือเป็นกิจกรรมอันดีที่สร้างความสัมพันธ์พร้อมกับการทดสอบสมรรถนะของรถจักรยานยนต์คาวาซากิเป็นอย่างดี
Kawasaki Endurance ได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ยางคุณภาพดีจาก IRC
โซ่รักจักรยานยนต์ DID ผลิตภัณฑ์ BIKERS หมวกกันน็อค REAL และ โช๊คคุณภาพดีจาก YSS ทั้งนี้ท่านที่สนใจ
เข้าร่วมการแข่งขัน หรือเข้าชมรายการแข่ง สามารถเดินทางชมได้ที่ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
-----------------------------------------------
ผลการแข่งขัน Kawasaki Endurance
Ksr Modify
อันดับ1 หมายเลข 50 ชาญวิทย์/จิรายุ 99 รอบ
อันดับ2 หมายเลข7 คณิต/ศิลปชัย 96 รอบ
อันดับ 3 หมายเลข 97 วิชัย/ชาติภูมิ 89 รอบ
อันดับ 4 หมายเลข 98 ณัฐวัฒน์/อุดมศักดิ์ 86 รอบ
อันดับ 5 หมายเลข 23 ธีรพัฒน์/วรพงษ์ 69 รอบ
Ksr Open
อันดับ 1 หมายเลข 4 ธีร์ธวัช/ยุทธศักดิ์ 103 รอบ
อันดับ 2 หมายเลข 1 ปฏิภาน/อธิวัฒน์ 99 รอบ
อันดับ 3 หมายเลข 3 นพพล/ณรงค์ 99 รอบ
อันดับ 4 หมายเลข 92พิทักษ์พงศ์/อำพร 98 รอบ
อันดับ 5 หมายเลข 96 เจษฏาพงศ์/ศราวุฒิ 49 รอบ
Ksr Stock
อันดับ 1 หมายเลข 15 ยุทธพงศ์/อนุรักษ์ 93 รอบ
อันดับ 2 หมายเลข 33 วุฒิชัย/กิตติพงศ์ 92 รอบ
อันดับ 3 หมายเลข 55 ธีรณัฐ/ธนากร 92 รอบ
อันดับ 4 หมายเลข 99 เอกรินทร์/อาทิตย์/ธำมรงศ์ 91 รอบ
อันดับ 5 หมายเลข 10 สิทธิกร/วงศ์พัทธ์ 90 รอบ
รุ่นสื่อมวลชน
อันดับ 1 หมายเลข 75 ชาญณรงค์/รุจสิทธิชัย 87 รอบ
อันดับ 2 หมายเลข 72 สาธิต/สกุลรัตน์ 87 รอบ
อันดับ 3 หมายเลข 73 เขมรัฐ/ภัทรฉัตร 86 รอบ
อันดับ 4 หมายเลข 76 วรเทพ/วีรวิชญ์ 85 รอบ
อันดับ 5 หมายเลข 71 พิษณุ/อนุภาพ 85 รอบ
ผลการแข่งขัน Endurance รุ่น Ninja 1.30 ชม.
อันดับ 1 หมายเลข 517 วุฒ ิช ัย /พ ล เดช 51 รอบ
อันดับ 2 หมายเลข 99 อ าน น ท ์/ย ุทธิศักดิ์ 47 รอบ
อันดับ 3 หมายเลข 748 จ ตุร งค์/น พ ดล /จ ิร ายุ 46 รอบ
ที่มา: Kawasaki Motors Thailand
Share on Google Plus