หลักสูตร DRE แรกของปี 2016 ที่ได้มีการปรับชื่อเรียกหลักสูตรให้ตรงกับต้นกำเนิด DRE ประเทศอิตาลี

หลักสูตร DRE แรกของปี 2016 ที่ได้มีการปรับชื่อเรียกหลักสูตรให้ตรงกับต้นกำเนิด DRE ประเทศอิตาลี เป็นการอบรมทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ดูคาติ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี อย่างถูกต้องและสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย โดยขอขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านจาก Diavel Owner Club ที่ได้ร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มอเตอร์สปอร์ตพาร์ค (สุวรรณภูมิ)
สำหรับหลักสูตร DRE หรือ Ducati Riding Experience 2016 อื่นๆ
ที่มา: Ducati Thailand
Share on Google Plus