กำหนดการ Kawasaki Motors Thailand‎ KRRC Round 3


กำหนดการจ้า มีแจ้งเพิ่มเติมคือ ในสนามนี้การมอบรางวัลจะทำเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันของรุ่นนั้นๆทันที
จึงขอแจ้งให้ทั้งนักแข่งและสื่อมวลชนทราบโดยทั่วกันนะคะ
ที่มา: Kawasaki Motors Thailand
Share on Google Plus